Aplikacje internetowe

Aplikacje internetowe to oprogramowanie pozwalające wzbogacić funkcjonalność serwisu internetowego

Technologia baz danych jest obecnie podstawą tworzenia serwisów www. Oparte są na niej wszystkie systemy CMS, CRM a także takie rozwiązania jak:

Aplikacje internetowe pozwalają na tworzenie

 • Katalogów produktów
 • Wszelkich rozwiązań e-commerce ( np. sklepy internetowe wraz z obsługą zamówień )
 • Prezentowanie stanów magazynowych i systemów składania zamówień
 • Bazy klientów

Zaletą tego typu rozwiązań jest możliwość exportu i importu danych do / z istniejącego systemu informatycznego firmy.

Aplikacje internetowe ( bazodanowe ) mają wiele innych specyficznych zastosowań i dostosowujemy je do profilu działalności firmy dzięki czemu mogą w znaczący sposób usprawniać procesy biznesowe związane nie tylko z działalnością internetową.
W tworzonych przez nas projektach korzystamy z bazy MySQL stworzonej na zasadach Open Source i będącej obecnie wiodącą technologia w rozwiązaniach internetowych.

Aplikacje internetowe

Szukasz nowych aplikacji ?

Skontaktuj się z nami.

Zobacz ofertę tworzenia oprogramowania.

Aplikacje internetowe – indywidualne projekty oprogramowania dedykowanego dla firm.

Formularz kontaktowy

Aplikacja pozwala przesłać wiadomość email bezpośrednio ze strony internetowej. Ustalając nazwy pól do uzupełnienia oraz decydując które z pól muszą zostać obowiązkowo wypełnione wpływamy na to jakie dane przekaże nam Internauta. Osoba odwiedzająca ma ponadto wrażenie że to właściciel serwisu wyszedł z inicjatywą kontaktu, chętniej wypełni gotowy formularz niż stworzy od nowa email. Wysłana wiadomość trafia na wyznaczoną skrzynkę pocztową.

Baza produktów / usług

Baza może zawierać dowolną ilość produktów / usług. Wpis może zostać w prosty sposób zmieniony lub usunięty. Baza może zostać zintegrowana z wyszukiwarką. Opis produktu lub usługi może składać się z:

 • Pól tekstowych
 • Tabel
 • Zdjęć
 • Schematów

Przy każdym opisie zamieszczone mogą być pliki do pobrania np. specyfikacja produktu, prezentacja, instrukcja obsługi. W przypadku dużej ilości danych zalecamy prezentację dwustopniową – najpierw na ekranie wyświetlana jest nazwa lub opis skrócony. Po przejściu dalej ukazuje się pełen opis produktu.

Jeśli myślą Państwo o umożliwieniu Klientom dokonania zamówienia drogą elektroniczną baza produktów uzupełniona może zostać o koszyk zamówienia i elementy sklepu internetowego.

Nowości w ofercie

Moduł ten pozwala na wyróżnienie nowych lub promocyjnych produktów \ usług. Nowości mogą zostać wyświetlone w dowolnej części strony internetowej. Nowość może zawierać:

 • Zdjęcie i tekst wprowadzający
 • Duże zdjęcie produktu
 • Baner reklamowy ( animacja )

Dzięki opcji wyboru czy dana wiadomość ma być widoczna, mają Państwo możliwość przygotowywania tekstów we wcześniejszym terminie i uaktywniania ich w stosownym czasie.

Aktualności

Aktualności pozwalają informować Klientów o istotnych wydarzeniach w firmie. Informacje mogą zostać uzupełnione o datę, tytuł lub link do innej części serwisu.

Dzięki opcji wyboru czy dana wiadomość ma być widoczna, mają Państwo możliwość przygotowania tekstów we wcześniejszym terminie i uaktywnienia ich w stosownym czasie.

W zależności od ilości i charakteru informacji prezentowanych w Aktualnościach, moduł może zostać umieszczony na stronie głównej lub na osobnej podstronie. Wyświetlane informacje mogą zawierać również zdjęcia.

Newsletter

Moduł służy do rozsyłania pocztą elektroniczną cyklicznej wiadomości do wybranej grupy Klientów, którzy wyrażą zainteresowanie taką usługą.
Wiadomość może zawierać np. informacje o zmianach w ofercie firmy. Istnieje możliwość edycji treści rozsyłanej wiadomości. Moduł połączony jest z bazą adresów e – mail.

Wyszukiwarka produktów / usług

Mechanizm pozwala na przeszukanie bazy danych według ustalonych kryteriów. W obrębie serwisu może zostać umieszczonych kilka tego rodzaju modułów, pozwalających na wyszukiwanie wg różnych kryteriów.

Interfejs wyszukiwarki może zostać umieszczony w dowolnym miejscu strony internetowej. Moduł musi być połączony z bazą produktów.

Baza przedstawicielstw firmy lub punktów dystrybucji / sprzedaży

Baza pozwala na przejrzystą prezentację dużej ilości przedstawicielstw. Istnieje możliwość edycji wszystkich wpisów oraz dodawania nowych placówek i usuwania już istniejących. Dodatkowo baza zintegrowana jest z mechanizmem przeszukującym.

Alternatywnym rozwiązaniem jest graficzna prezentacja sieci placówek z użyciem interaktywnej mapy.

Mapa przedstawicielstw firmy lub punktów dystrybucji / sprzedaży

Moduł umożliwia graficzną prezentację sieci placówek z użyciem interaktywnej mapy.

Każdemu z punktów na mapie reprezentującemu miejscowość, przypisane są dane teleadresowe placówki lub osób kontaktowych.

Na mapie predefiniowane są miasta wojewódzkie. Dane wszystkich placówek mogą być edytowane. Istnieje możliwość nanoszenia na mapę dowolnego punktu, nadania mu nazwy i przyporządkowania danych teleadresowych.

Zabezpieczenie danych

Mechanizm służący do zabezpieczenia danych zamieszczonych w serwisie internetowym.

Przy próbie wejścia do konkretnego działu lub sekcji użytkownik proszony jest o autoryzację. W zależności od Państwa potrzeb dane mogą być zabezpieczone w różny sposób np. koniecznością podania numeru Klienta lub hasła.

Mechanizm może korzystać z informacji przechowywanych w bazie Klientów lub z niezależnej bazy, do której Klienci samodzielnie wprowadzają dane.

Opcja wydruku

Mechanizm pozwala użytkownikom serwisu na wydrukowanie określonych treści ze strony.

Dokumenty są specjalnie opracowane, zoptymalizowane do wydruku . Na górze strony wydrukowane zostanie logo firmy, w stopce dane teleadresowe.

Państwo decydują o tym, które dokumenty ze strony wyposażone powinny zostać w taką opcję.

Teczka prasowa

Moduł służy udostępnianiu informacji przedstawicielom mediów.

Teczka pozwala na dodawanie dowolnej ilości wiadomości tekstowych, segregowanych według dat. Dodatkowo istnieje możliwość zamieszczania plików do pobrania np. logo firmy, zdjęć obrazujących poszczególne wiadomości.

Teczka może zostać zintegrowana z modułem zabezpieczenia danych.