Szkolenia

Mam, ale czy umiem skorzystać ?

Wiele firm zapomina o tym jak istotnym elementem na drodze do sprawnie działającego systemu firmowego przynoszącego wymierne korzyści jest odpowiednie przeszkolenie pracowników.

To pracownik decyduje o tym, jakie dane o kliencie w bazie danych się znajdą a co za tym idzie na podstawie, jakich danych będą wyciągane wnioski o zmianach, jakie należałoby poczynić w firmie.

Sprawnie funkcjonujący system znacznie skraca czas, jaki pracownik musi poświecić na pozyskanie pożądanej informacji o kliencie. Daje to możliwość dokładniejszego zapoznania się z potrzebami klienta i jego sprawniejszej oraz bardziej kompleksowej obsługi.

Systemy CMS oraz CRM wymagają poniekąd zmiany filozofii firmy i wszyscy pracownicy powinni być w to zaangażowani. Dlatego właśnie zajmujemy się również tym aspektem doceniając rolę, jaką odgrywa on w stworzeniu spójnego celu z założeniami właścicieli systemu.

Wspieramy Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych

GIODO

http://www.giodo.gov.pl/

Oferta szkolenia pracowników