Wdrażanie oprogramowania

Kupiłem sklep internetowy, system CMS lub CRM i co dalej ?

Sam zakup sklepu internetowego oprogramowania CMS oraz CRM nie wystarczy do tego by firma mogła powiedzieć, że wdrożyła nowoczesny system.

np. wdrożenie sklepu internetowego wymaga zarówno rozwiązań technicznych w postaci sprzętu komputerowego jak i odpowiedniego oprogramowania.

Zapewniamy Państwu analizę przed wdrożeniową w ramach której zapoznajemy się z wymaganiami klienta.

Następnym etapem jest przedstawienie klientowi gotowego oprogramowania jego instalacja i konfiguracja oraz ewentualna korekta niezgodności systemu z wcześniej przedstawionymi wymaganiami.

Kolejnym etapem jest przeszkolenie pracowników i uruchomienie sklepu internetowego lub systemu.

Po tych wszystkich czynnościach pozostaje już tylko opieka po wdrożeniowa oraz serwis, wsparcie i utrzymanie systemu. Prace wdrożeniowe ich zakres, charakter oraz czas trwania zależą od narzędzi, które Państwo wybrali.

Oferta wdrażania oprogramowania w firmie