Systemy CRM

Jak zarządzać wiedzą i informacją o kliencie, czyli systemy CRM

Zarządzanie relacjami z klientami stanowi bardzo ważny aspekt działalności wszystkich przedsiębiorstw. Obszar związany z obsługą klienta powinien być jedną z kluczowych kompetencji w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

W celu uporządkowania wiedzy i informacji związanych z klientami powstały systemy CRM, czyli systemy zarządzania relacjami z klientem. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu oraz wdrożeniu tego typu systemów firmy zyskują uporządkowaną bazę danych, z której w każdej chwili mogą uzyskać pożądana informacje.

W systemach CRM występują trzy istotne obszary

 • Operacyjny
 • Analityczny
 • Komunikacyjny

Każdy z nich zawiera odpowiednie moduły, które zaspokajają potrzeby wyrażone przez klienta. Przykłady zadań, które są możliwe do realizacji w ramach tych obszarów znajda Państwo tutaj. Każdy z nas wie jak ważne jest by klient był zadowolony ze współpracy z nami, ponieważ zadowoleni klienci w dużej mierze stanowią o sukcesie firmy. System CRM jest idealnym narzędziem do ułatwienia sobie współpracy z klientami i utrzymania ich lojalności.

Operacyjny CRM ( front office )

Obejmuje rozwiązania dotyczące podstawowych procesów biznesowych takich jak: sprzedaż, serwis, marketing, innym słowy dotyczy wszystkich tych obszarów w firmie, w których dochodzi do relacji klient – firma. Przykładowe funkcje, które są realizowane w ramach tego obszaru:

 • Zarządzanie kontaktami z klientami a także obsługa dokumentacji dotyczącej zaistniałych zdarzeń
 • Gromadzenie, przechowywanie oraz analizowanie zdarzeń związanych z klientami
 • Tworzenie raportów na podstawie analiz
 • Planowanie procesów obsługi klientów zgodnie ze strategią firmy określoną w CRM
 • Planowanie pracy pracowników poprzez wygodne narzędzie, jakim jest kalendarz
 • Zarządzanie różnego typu przedsięwzięciami, które mają miejsce w firmie a także późniejsza analiza wyników tych zdarzeń
 • Gromadzenie i przetwarzanie danych o kontrahentach oraz organizacja tych danych pod kątem pożądanych kryteriów na przykład finansowych lub teleadresowych
 • Tworzenie bazy wiedzy, która zawiera będzie pełną historię działań, czyli korespondencje, delegacje, telefony, wysyłki folderów oraz ofert
 • Zarządzanie projektami prowadzonymi z danym klientem w ramach odpowiednich działów firmy
 • Informowanie o obecnym statusie prowadzonych z klientem transakcji

Analityczny CRM ( backoffice, strategiczny )

Strefa aplikacji analizujących dane pochodzące z operacyjnego CRM. Obszar ten ma na celu zrozumienie klienta oraz jego zachowań a co za tym idzie udoskonalenie działania firmy. Przykładowe funkcje, które są realizowane w ramach tego obszaru:

 • Analizuje zakupy dokonywane przez klientów
 • Ocenia ryzyko podejmowanych działań
 • Dokonuje segmentacji klientów według zadanych kryteriów
 • Analizuje przychody, koszty oraz obroty firmy
 • Analizuje skuteczności działań marketingowo-handlowych oraz sprzedaży

Komunikacyjny CRM

Obejmuje rozwiązania umożliwiające kontakt z klientem poprzez różnego rodzaju narzędzia. Przykładowe funkcje, które są realizowane w ramach tego obszaru:

 • Obsługa Call Center wraz z nawiązywaniem i odbieraniem połączeń telefonicznych
 • Wysyłanie klientom kartek z okazji świat i urodzin
 • Wysyłanie klientom maili z ponagleniem zapłaty
Systemy CRM
oferta CRM

Szukasz profesjonalnych systemów CRM ?

Skontaktuj się z nami.

Zobacz ofertę tworzenia oprogramowania.

Systemy CRM – indywidualne projekty oprogramowania dedykowanego dla firm.